GULDSMEDEN ISAC MALM

På min mor Martha Fors släkts sida så finner vi guld & silversmeder från så tidigt som 1806 fram till 1980 -talet.

Den första som är känd i min mors släkt är Isac Malms som inskrevs i Stockholms Guldsmedsämbete enligt protokoll daterat den 29/5 1801 ”i läran” hos guldsmeden Steph. Westerstråle i Stockholm och utskrevs ”ur läran” den 12/6 1806.

Isac Malm

I Gustaf Uppmarks skrift: ”Guld & Silversmeder i Sverige 1520 – 1850” så är dock hans namn fel och det står istället Israel Malm. Vid denna tid fanns dock ingen Israel Malm kyrkoskriven i Sundsvall utan det rör sig om en felskrivning av Isac.

Clara Maria Kollberg (född 1854) lärde sig galvanisering hos Mästare, silversmeden Johan Engelbrekt Malm i Stockholm vilken av olika anledningar förmodas ha varit i släktskap med Isac Malm. De var innehavare av försilvringsaffären i Stockholm som var kvar i familjens ägo fram till 1980-talet. Den sista innehavaren av Kroghs försilvringsfabrik var Brita Elisabet Krogh.

2 st olika berättelser om Isacs bakgrund finns, den ena säger att: Isacs far hette Ludvig Malm och var Skutskeppare, seglade på indiska farvatten och hämtade sin brud från Indien och den andra: Isac Malm f 1786 i Vetlanda, Småland (en av tolv bröder). Guldsmed i Sundsvall 1815-1846. d 1846, en brudkrona finns bevarad i Jämtland.

Läs även Isac Malm

Läs även om min far – Guldsmeden Haldor Fors